รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา   ตำบลเขาชนกัน  อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
เบอร์โทรศัพท์ 056294155
Email : beau_comp@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :